Pcs-Europe

Neem contact met ons op 079 - 362 11 44 Inloggen
27 okt 2015

Protocol buitengebruik rodenticiden

Als eerste in Nederland zijn bij PCS Europe alle medewerkers bevoegd om rodenticiden (gif) bij buitengebruik in te zetten!

Op maandag 26 oktober organiseerde SPA opleidingen een opleidingsdag rond het buitengebruik van rodenticiden. Leidend voor de toepassing is de leidraad "Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen" van de NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdierenmanagement Bedrijven). Dit is inmiddels vastgesteld als de richtlijn voor het gebruik van rodenticiden in de buitenlucht. Onderdeel van de richtlijn is dat er voldaan moet worden aan de eisen voor IPM (Integrated Pest Management). Ook alternatieve bestrijdings- of weringsmogelijkheden zijn niet meer voor handen. Alleen dan mogen onder voorwaarden biociden (rodenticiden) toegepast worden.