Pcs-Europe

Neem contact met ons op 079 - 362 11 44 Inloggen

Meeuwenoverlast

meeuwen overlast - PCS Europe In vele stedelijke gebieden in Nederland vormen meeuwen een bron van ergernis. Zorg op tijd voor weringsmaatregelen, wij weten hoe!  

Ja, ik wil meer informatie over meeuwenwering!

Uitwerpselen vervuilen en beschadigen gebouwen en auto’s, vuilniszakken worden opengepikt en in het broedseizoen reageren meeuwen uiterst agressief om hun nesten te verdedigen. Steden als Katwijk, Leiden, Alkmaar en Zoetermeer zijn actief bezig om bewoners voor te lichten om meeuwenoverlast zoveel mogelijk te beperken. Toch helpt voorlichting niet voldoende en is preventie door professionals nodig.

Zelf meeuwen verjagen?

In steden komen voornamelijk Kokmeeuwen, Stormmeeuwen, Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen voor. Alle meeuwensoorten zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Het beheersen van meeuwenoverlast is dus aan strenge regels gebonden en wordt vaak overgelaten aan specialisten. Kun je zelf dan iets doen om overlast tegen te gaan? Jazeker!

  • Voorkom rommel/straatvuil
  • Voer de meeuwen niet 
  • Geef meeuwen geen kans om op het dak van uw bedrijfspand te nesten

Maatregelen tegen meeuwenoverlast

Voor een succesvolle beheersing van meeuwenoverlast is een goede inventarisatie van de situatie nodig. Het is hierbij belangrijk dat u zich goed laat adviseren over verschillende soorten wering. De meest bekende methode van wering zijn de meeuwenpinnen (vogelwering). Tegenwoordig zijn er echter ook nog optische gels, elektrische meeuwenwering, meeuwenwering door lasers en netten. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor één of meerdere opties.

Vrijblijvende bedrijfsinspectie

Wij voeren geregeld werkzaamheden uit voor o.a. Vve's, woningcorporaties en bedrijventereinen. Graag brengen wij voor u de soorten meeuwenwering in kaart die op uw situatie van toepassing zijn. Vraag een vrijblijvende eerste inspectie aan.

Contact opnemen met PCS Europe