Pcs-Europe

Neem contact met ons op 079 - 362 11 44 Inloggen

Duurzaam ondernemen

Wij zijn jarenlang partner van MVO Nederland. Daarbij erkennen we dat de focus van onze bedrijfsbeslissingen niet alleen op winst hoort te liggen. Zowel de belangen van mensen binnen en buiten de organisatie als het milieu spelen een rol in onze bedrijfsvoering. Zo is PCS Europe al jaren erkend leerbedrijf en scheiden we ons afval zo veel als mogelijk. 

Wij vinden het ook belangrijk dat onze leveranciers het belang van duurzaam ondernemen erkennen. Bij onze leverancierskeuze is de mate waarin een (potentiële) leverancier bijdraagt aan het duurzaam ondernemen ook een meewegende factor.

PCS Europe is al jaren erkend leerbedrijf, we werken  toe naar een papierloos kantoor, we verminderen  het gifgebruik sterk, we experimenteren met diervriendelijkere methoden van bestrijden en scheiden ons afval zo veel als mogelijk.

< Terug naar Onze Werkwijze