Pcs-Europe

Neem contact met ons op 079 - 362 11 44 Inloggen

IPM - Integrated Pest Management

Integrated Pest Management, kortgezegd IPM, is een tool om de hinder van ongedierte te voorkomen met zo min mogelijk bestrijdingsmaatregelen. Het systeem bepaald op basis van monitoring of ongedierte aanwezig is, nog voordat hinder optreedt. Onderdeel van het systeem is ook het nemen van maatregelen om zo veel als mogelijk te voorkomen dat het ongedierte toegang kan krijgen tot de locatie.

IPM start dan ook met een inspectie waarbij bepaald wordt waar de monitoringspunten zullen worden aangebracht. Daarbij zullen zo nodig ook aandachtspunten worden aangegeven. Aandachtspunten betreffen bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het ongedierte om binnen te kunnen komen, denk daarbij aan onvolkomenheden als niet afgedichte kabeldoorvoeren. Ook hygiënemaatregelen kunnen de aandacht vragen.

Vervolgens worden de monitoringspunten periodiek gecontroleerd. De controleresultaten wijzen uit of het te monitoren ongedierte aanwezig is en dus ook of maatregelen nodig zijn. Alleen daar waar ongedierte daadwerkelijk aanwezig is wordt bestrijding uitgevoerd. De wijze van bestrijden is afhankelijk van heel veel factoren. Ook bij de controles kunnen aanbevelingen worden gedaan. 

IPM voor uw bedrijf

Meer weten over de mogelijkheden van IPM voor uw bedrijf? Neem contact met ons op. 
Vrijblijvend contact opnemen

< Terug naar producten